Leven

Wij gaan uit elkaar

Als jullie uit elkaar gaan, dan wil je zeker weten dat alles goed geregeld is. Ook voor de hypotheek. Blijft één van jullie in het huis wonen? Gaan jullie allebei verhuizen? Of blijven jullie beide eigenaar van de woning? Elk van die situaties heeft gevolgen voor je hypotheek. Hoe zit dat precies? En wat moet je allemaal regelen? Dit stappenplan voor hypotheek en scheiden zet alles voor je op een rij.

De hypotheek op één naam zetten

Wil een van jullie beiden in het huis blijven wonen? Dat is mogelijk, mits de financiële situatie van diegene dat ook toelaat. Een voordeel hiervan is dat een van jullie (eventueel met de kinderen) op een vertrouwde plek blijft wonen. Het nadeel is dat het financieel niet altijd mogelijk is voor één persoon om alle hypotheeklasten zelf te dragen. Hiervoor zal de bank je inkomen opnieuw toetsen. Hoe gaat het in zijn werk? Als jullie allebei eigenaar van de woning zijn, dan hebben jullie allebei 50% van de eigenwoningschuld. Tenzij hiervoor in de huwelijkse voorwaarden andere afspraken zijn gemaakt. Dit betekent dat degene die eigenaar wil blijven van de woning de partner moet uitkopen. Diegene neemt dan het hypotheekdeel van de ex-partner over.

Belangrijk is om de woning eerst te laten taxeren en goede afspraken te maken over de waarde van het huis. Ga je uit van de WOZ-waarde? Of neem je de verkoopprijs van vergelijkbare huizen in de buurt als uitgangspunt? Of laat je de woning taxeren en wordt de taxatiewaarde de prijs van de woning?

Wat te doen bij over- of onderwaarde?

Nu kan het zo zijn dat op jullie woning overwaarde zit. Dit houdt in dat de woning meer waard is dan het openstaande hypotheekbedrag. In dat geval moet je voor het uitkopen niet alleen het hypotheekdeel van je partner overnemen. Ook moet je de helft van het verschil tussen de resthypotheek en de woningwaarde aan je partner betalen.

Wanneer een van jullie de hypotheek gaat overnemen na een scheiding, wordt de procedure ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ gestart. Dit is een procedure die in sommige gevallen best lang kan duren, omdat banken niet zijn ingesteld om het beheer over jouw hypotheek real-time uit te kunnen voeren. In sommige gevallen is het afsluiten van een nieuwe hypotheek dan ook sneller. Echter, door het afhandelen van heel wat dossiers weten wij precies wat een geldverstrekker van jou verwacht, wat het hele proces kan bespoedigen. Zo is het verstandig om op voorhand inzicht te hebben in de documenten die nodig zijn voor het ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid, namelijk:

– Concept Akte van verdeling: in sommige gevallen kan de bank vragen om een conceptakte van verdeling. Via deze manier wil de bank zeker weten dat de woning echt verdeeld gaat worden. In de meeste gevallen wordt dit document opgevraagd voordat er überhaupt wordt beoordeeld of de hypotheek na scheiding kan worden overgenomen.
– Echtscheidingsconvenant: een echtscheidingsconvenant is het document waarin jij en jouw partner diverse afspraken hebben vastgelegd die rondom jullie echtscheiding gemaakt zijn. In de meeste gevallen wordt een echtscheidingsconvenant dan ook door een mediator opgesteld, zodat de belangen van beide partijen kunnen worden gewaarborgd.
– Inschrijving in de registers van de Burgelijke Stand
– Beschikking van de rechtbank

Allebei de hypotheek (en het huis) aanhouden

Het is ook mogelijk dat een van jullie in het huis blijft wonen, maar dat degene die weggaat alsnog officieel (mede-)eigenaar is van de woning. In dat geval blijven jullie samen de hypotheek betalen. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat de achterblijvende partner rente betaalt aan de ex-partner. Je kunt er ook voor kiezen om dit slechts een bepaalde periode zo te doen. Bijvoorbeeld totdat de kinderen het huis uit zijn. Belangrijk is wel om dat soort afspraken goed vast te leggen.

De betalende partner mag de hypotheekrente bij de belasting aftrekken als alimentatie. De partner die deze rente ontvangt, geeft dit bedrag op als ontvangen alimentatie. Zie de Belastingdienst voor meer info over hoe dit belastingtechnisch zit.

Let op: de vertrekkende partner kan de betaalde rente maar 2 jaar aftrekken bij de Belastingdienst.

De woning verkopen

Willen jullie allebei elders wonen? Of is het financieel niet mogelijk om in deze woning te blijven? Dan kunnen jullie de woning verkopen. In dat geval krijgen jullie allebei de helft van de eventuele winst. Je kunt dan een nieuwe woning kopen (en daarvoor een nieuwe hypotheek aanvragen). Of je kunt gaan huren.

Is er sprake van overwaarde? En koop je hierna een volgende woning? Dan ben je verplicht dit geld in te zetten voor je volgende woning.

Wordt het huis met verlies verkocht en blijft er dus een restschuld over? Dan draaien jullie allebei op voor de helft van het verlies. Als je een hypotheek met NHG hebt afgesloten, dan kan het zo zijn dat NHG de restschuld kwijtscheldt.

Wat moet je gaan uitzoeken?

Voor hypotheek en scheiden moeten jullie de nodige beslissingen nemen over jullie financiële situatie. Bijvoorbeeld:

  • Gaat een van jullie partneralimentatie betalen?
  • Wat doen jullie met eventuele schulden?
  • Hoe verdelen jullie de bezittingen in de woning?
  • Wat doen jullie met eventueel gezamenlijk spaargeld of beleggingen?
  • Wat doen jullie met andere grote bezittingen, zoals de auto?
  • Hoe zit het met jullie pensioen?
  • Welke verzekeringen hebben jullie samen lopen en wat doen jullie daarmee?

Een scheiding is vaak een lastig en emotioneel proces waarbij heel veel belangrijke zaken geregeld moeten worden. Om alles spoedig en zo soepel mogelijk te laten te verlopen is het van belang dat we in een vroeg stadium contact met jouw/jullie mediator hebben. Nog geen mediator neem contact met ons op.

Neem contact op per mail of bel ons voor een afspraak. Wij adviseren je hierin graag.